Έργα
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (SUPERMARKET) ΣΤΗ ΘΗΒΑ   
Περιγραφή Έργου

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

H αρχική μελέτη περιελάμβανε δύο κτίρια, στατικώς   ανεξάρτητα. Το πρώτο εξ αυτών έχει κάτοψη ανά στάθμη περίπου 1700m2 και αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο. Ο φέρων οργανισμός του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τμήμα της οροφής καλύπτεται  από μεταλλική στέγη διαστάσεων 27x32 m, αποτελούμενης από δικτυώματα. Τέλος, η θεμελίωση του γίνεται με γενική κοιτόστρωση. Λόγω της ύπαρξης όμορων και εφαπτόμενων κτισμάτων, προτάθηκε να γίνει αντιστήριξη με την μέθοδο του «Βερολίνου».Το δεύτερο κτίριο ήταν ισόγειο διαστάσεων 13.30 Χ 10.80m. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Κύρια αιτία της αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας αποτέλεσε η ανάγκη αλλαγής της προταθείσας στην αδειοδοτηθείσα στατική μελέτη, μεθόδου αντιστήριξης. Η αντιστήριξη επήγαζε από την απαίτηση υλοποίησης του υπογείου χώρου σε όλη την επιφάνεια της κάλυψης. Η παρούσα λύση περιορίζει το υπόγειο σε τμήμα του οικοπέδου,  ενώ παράλληλα επεκτείνει έως το όριο το ισόγειο, με θεμελίωση στο ανώτερο «ταμπάνι» εκσκαφής. Οι εκσκαφές είναι πλέον εφικτές με την μέθοδο των «ντουλαπιών» . Επιπλέον, το δεύτερο κτίριο καταργήθηκε και επίσης μεγάλωσε η κάτοψη του πρώτου κτιρίου κατά 160 m² και στις δύο στάθμες. Η επέκταση αυτή οδήγησε και σε αντίστοιχη αύξηση των διαστάσεων του μεταλλικού ορόφου στο δώμα.

 Η ανάλυση και διαστασιολόγηση του κτιρίου και της στέγης έγινε με ένα ενιαίο μαθηματικό μοντέλο μέσω των προγραμματων STATIK και STAHL της Cubus. Οι πλάκες και η θεμελίωση επιλύθηκαν με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Cedrus 5 της ίδιας εταιρείας.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  METRO AEBE
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  05/2010 – 06/2010 & 04/2011 – 06/2011
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Παναγιώτα Μαρκέζε (ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ)