Έργα
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (SUPERMARKET) ΣΤΗ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για δυο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια με συνολικο εμβαδό κάτοψης ανά όροφο, περίπου 1400m2 και αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο. Το ένα εξ αυτών έχει και όροφο. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τμήμα της οροφής ορόφου καλύπτεται από μεταλλική στέγη διαστάσεων 14Χ30 m. Τέλος, η θεμελίωση του γίνεται με πεδιλοδοκούς. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : METRO AEBE
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 01/2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο με Μελέτη Εφαρμογής που εκπονήθηκε από άλλη εταιρεία
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ