Έργα
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Περιγραφή Έργου

- Προσθήκη νέας πτέρυγας και βοηθητικών κτιρίων από Ω.Σ. στο υφιστάμενο Νοσοκομείο Χίου.
- Ειδική θεμελίωση επί πασσάλων για την διατήρηση – ανάδειξη των αρχαιοτήτων που ανεβρέθησαν κάτω από την στάθμη θεμελίωσης.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.000.000 €
  • Περίοδος Μελέτης : 09/06/2005 – 30/03/2006
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΒETAPLAN Α.Ε.Μ.
  • Η/Μ Μελέτη : ΑΚΤΕΡ Ε.Π.Ε.