Έργα
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α/Δ ΣΑΜΟΥ 
Περιγραφή Έργου

Νέο κτίριο από ωπλ. σκυρόδεμα, Αφίξεων – Αναχωρήσεων Διεθνών Πτήσεων επιφάνειας 8.500m². Απαίτηση μεγάλων ανοιγμάτων 14.00 x 16.00μ.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :   ΕΥΔΕ Α/Δ Ν.Ε Κ/Ξ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. – ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική Μελέτη Προσφοράς – Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 880.411 €
  • Περίοδος Μελέτης :  11/2000 – 03/2001
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΒETAPLAN Α.Ε.Μ.
  • Η/Μ Μελέτη :  Π. Κερχουλάς & Συν/τες Ε.Ε.