Έργα
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΥ ΨΥΡΡΗ
Περιγραφή Έργου

Το κτίριο βρίσκεται στο Ο.Τ. 92/65 μεταξύ των οδών Αγ Ασωμάτων 2-4, Σαρρή 52-54 και της Πλατείας Αγ. Ασωμάτων 1. Πρόκειται για αποκατάσταση τριωρόφου διατηρητέου με υπόγειο στο οποίο ενσωματώνονται δομικά και λειτουργικά δύο εκατέρωθεν διώροφες, με αντίστοιχα υπόγεια, πτέρυγες διαστάσεων 8,20 x 10,30 και 7,50 x 8,40. Από την εσωτερική πλευρά του ακάλυπτου προστίθεται κόμβος κατακόρυφης επικοινωνίας, ούτως ώστε το σύνολο του διατηρητέου – πτερύγων – πυρήνα κόμβου να αποτελούν έναν ενιαίο φορέα χωρίς την ύπαρξη εσωτερικών κατακορύφων φερόντων στοιχείων.Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : SOMA L.T.D.
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 03/2000
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γιώργος Λουλουδάκης
  • Η/Μ Μελέτη : Γ. Γεραρδής