Έργα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΡΣΩΝΟΣ 4Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ    
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για προσθήκη ενός σύμμικτου ορόφου (μεταλλικός σκελετός με σύμμικτη οροφή). Ενίσχυση υφισταμένου διωρόφου με αμφίπλευρους ή μονόπλευρους μανδύες επί των φερόντων τοίχων του που αποτελούνται από συμπαγείς οπτόπλινθους. Η ανάλυση έγινε στο τριώροφο μοντέλο με υπόγειο με προσομοίωση των τοίχων των δύο κατώτερων ορόφων με επιφανειακά στοιχεία ενώ της προσθήκης με γραμμικά – μεταλλικά και διαφραγματοποίηση της λειτουργίας της σύμμικτης οροφής της προσθήκης.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΙΔΙΩΤΗΣ
  • Στάδια μελέτης :   Προμελέτη – Οριστική –Εφαρμογής - Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 250.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  02/2005 - 07/2006
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Άρις Μασουρίδης 
  • Η/Μ Μελέτη: Μηνάς Διακάκης