Έργα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ   
Περιγραφή Έργου

Προσθήκη ορόφου σε υπάρχον κτίσμα του 1947 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Προβλέπεται ενίσχυση υπαρχόντων υποστυλωμάτων και δοκών καθώς και κατασκευή νέου πυρήνα φρεατίου ανελκυστήρα. Ο νέος όροφος θα έχει έγχυτα υποστυλώματα από ω.σ. και σύμμεικτη στέγη.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ιδιώτης
  • Στάδια μελέτης :   Στατική Αποτύπωση, Διερευνητικές Εργασίες και Πλήρης Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : - 
  • Περίοδος Μελέτης :  03/2010 – 12/2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Θεοφάνης Μπομπότης