Έργα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Περιγραφή Έργου

Μεταλλικές πλαισιωτές κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων 30-50μ. κ.λπ. προσωρινές ελαφρές κατασκευές.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Κ/Ξ ΕΤΕΘ Α.Ε. – ΠΡΟΕΤ Α.Ε. / Γ.Γ.Α. ΕΥΔΕ / ΑΟΕΕ
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς – Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.760.921 €
  • Περίοδος Μελέτης : 20/08/2003 – 04/09/2003
  • Κατάσταση Έργου :Αποσυναρμολογημένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Β. Φλούδας , Συν/της: Κ. Τσαγκρίδης
  • H/M Μελέτη : ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Ε.Π.Ε. Ελληνική Εταιρεία Μελετών