Έργα
NAVARINO DUNES, COSTA NAVARINO 
Περιγραφή Έργου

Το τμήμα του αναπτυξιακού έργου που μελέτησε η εταιρεία μας είναι μια ξενοδοχειακή μονάδα με 13 κτίρια(πτέρυγα Α), αθλητικό κέντρο (health club),κέντρο ψυχαγωγίας (sports center), aqua park. To κάθε κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και 2 επιπλέον ορόφους. Το συνολικό εμβαδό της πτέρυγας Α είναι 30.000 τ.μ. Ένα τυπικό κτίριο έχει πισίνα, πέργκολες στα μπαλκόνια, ενώ όλα τα κτίρια συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύστημα ξύλινων διαδρόμων. Το κέντρο ψυχαγωγίας αποτελείται από 4 στατικώς ανεξάρτητα τμήματα, πολλαπλών δραστηριοτήτων συνολικής εμβαδού 9500 τ.μ. Όλα τα τμήματα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα εκτός από ένα εμβαδού 700 τ.μ. που έχει μεταλλική στέγη με χωροδικτυώματα.

Το αθλητικό κέντρο αποτελείται από 2 στατικώς ανεξάρτητα τμήματα συνολικού εμβαδού 6000 τμ περίπου. Για τη θεμελίωση των 13 κτιρίων της ξενοδοχειακής μονάδας επιλέχθηκε η γενική κοιτόστρωση με ενιαία πλάκα πάχους 50 εκ ή 80 εκ. Σε όλα τα κτίρια προβλέπεται εξυγιαντική στρώση πάχους 30-60εκ. Στο κέντρο ψυχαγωγίας και λόγω πιθανής ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα επιλέχθηκε η λύση στεγανολεκάνης με ενιαία πλάκα πάχους 50 εκ πεδιλοδοκούς ύψους 1.00 μ. και αποστραγγιστική εξυγίανση πάχους 50εκ. Τέλος λόγω της ύπαρξης χαλαρών εδαφικών σχηματισμών στην περιοχή του Κέντρου Ψυχαγωγίας, το έδαφος έχει ενισχυθεί με χρήση χαλικοπασσάλων. Σε κάθε περίπτωση η στρώση εξυγίανσης σφραγίζεται με άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας πάχους 10 εκ. κατηγορίας C12/15.

Τα κτίρια μεταξύ τους συνολικά ή τμηματικά ενώνονται με διώροφους ή μονώροφους ξύλινους διάδρομους. Επίσης κατασκευάζονται διώροφες ή μονώροφες ξύλινες βεράντες, που συνδέονται με το υπόλοιπο κτίριο αρθρωτά και καταλήγουν σε ξύλινα υποστυλώματα ή υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα( ή απλώς είναι πρόβολοι χωρίς υποστυλώματα). Σε πολλές περιπτώσεις, πάνω από τις βεράντες κατασκευάζονται ξύλινες πέργκολες.

Στις ανωδομές των κτιρίων υπάρχουν ξύλινες στέγες μονόριχτες, δίριχτες και τετράριχτες, που εναλλάσσονται με τα υπόλοιπα δώματα από μπετόν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι στέγες είναι ορατές από το εσωτερικό του κτιρίου, κυρίως σε μεγάλους χώρους υποδοχής ή εκδηλώσεων. Στα κτίρια δωματίων είναι μη ορατές και εδράζονται σε στηθαία ή σε κατάλληλα διαμορφωμένες βάσεις από μπετόν στις πλάκες των κτιρίων. Σε ορισμένα δώματα επίσης κατασκευάζονται και ξύλινες πέργκολες. Στην περίπτωση των ξύλινων κατασκευών η μελέτη γίνεται για το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων (ξενοδοχείο 1, ξενοδοχείο 2).

Ο διαμορφωμένος περιβάλλων χώρος περιλαμβάνει και διάφορους χώρους εστίασης, με πολυεθνική, διεθνή, ελληνική και τοπική κουζίνα αλλά και γενικότερους χώρους όπως bar-lounges. Σε όλους τους προαναφερόμενους χώρους η εταιρεία μας μελέτησε μεγάλης έκτασης πέργκολες-στέγες – υπόστεγα και διάφορες επεκτάσεις ιδιαίτερης μορφολογίας.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε/ ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.300.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :   08/2007 - 06/2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής: ΑΕΤΕΡ Αρχιτέκτονες Χάρρυ Μπουγαδέλης & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Α.Ε. - Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη ΕΠΕ  
  • Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής : ΤΡΙΕΔΡΟΣ Μελετητική Α.Ε.  
  • Στατικές Μελέτες Εφαρμογής υπόλοιπου έργου : ΔΟΜΗ Ο.Ε. και Ολυμπία Παναγούλη