Έργα
"NAVARINO  BAY" COSTA NAVARINO 
Περιγραφή Έργου
Πλήρεις οριστικές μελέτες ειδικών θεμελιώσεων και φέροντος οργανισμού ανωδομών για τη Δημοπράτηση του Έργου της κατασκευής ξενοδοχείου 5* στην περιοχή ανάπτυξης “Navarino Bay” στην Costa Navarino: “. Το έργο περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω κτίρια :
κεντρικό κτίριο ξενοδοχείου, 46 βίλλες, κτίριο υποδοχής, γήπεδο τέννις, ακαδημία Golf, κτίριο προσωπικού και υλικών, κτίριο εξυπηρέτησης, αντλιοστάσιο, εστιατόριο θαλάσσης, προεδρική βίλλα, φυλάκιο εισόδου, κτίριο πωλήσεων, αντλιοστάσιο λίμνης άρδευσης, κεντρική δεξαμενή ύδρευσης, αντλιοστάσιο ακαθάρτων, υποσταθμό – αντλιοστάσιο, τεχνικό βόρεια κεντρικού ξενοδοχείου καθώς και τα τεχνικά:
βόρεια του κεντρικού κτιρίου, ανατολικά της εισόδου κεντρικού κτιρίου, πρόσβαση στο golf, γέφυρα πάνω από το waterfalls, δεξαμενή – πρόσβαση στο spa pool villa reception, cut & cover νότια του Real Estate.
 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :   Προμελέτη - Οριστική Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 30.000.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  01/10/2008 – 15/04/2009
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  BETAPLAN AEME
  • Η/Μ Μελετη : Κ.Η.Μ. Ο.Ε.