Έργα
ΝΕΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΠΛΑΙΣΙΟ" ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιγραφή Έργου

Σε πολύ μεγάλο τμήμα γωνιακού διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Μηνά, το οποίο κατασκευάστηκε στο τέλος του 19ου – αρχές του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκε σε τρεις υπέρ το υπόγειο στάθμες συνολικής επιφάνειας 2.193 m2, το νέο 3ο κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ Θεσσαλονίκης. Το κτίριο φαίνεται ότι δεν έπαθε ανεπανόρθωτες ζημιές από την μεγάλη πυρκαγιά του 1917. Αντίθετα, οι μεταγενέστεροι χρήστες του, λόγω της εμπορικότητας ιδιαίτερα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, "ασέλγησαν" αρχιτεκτονικά στο εσωτερικό του. Η ιδιαίτερη διαμόρφωση στο σημείο συνάντησης των δύο όψεων, για τον τονισμό της γωνίας με την προεξοχή του ορόφου, αποτελεί ακόμη ένα από τα έκδηλα μπαρόκ χαρακτηριστικά του κτιρίου, που φαίνεται να έχουν μάλιστα ανατολικές επιδράσεις.
H Οριστική Στατική Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και στη συνέχεια η Μελέτη Εφαρμογής και η επίβλεψη των απαιτούμενων ενισχύσεων ανατέθηκε στο Γραφείο του πολιτικού – μηχανικού Ορέστη Μπακάλμπαση. Η γνωστή εταιρεία πώλησης γραφικών και ηλεκτρονικών ειδών “ΠΛΑΙΣΙΟ” μας ανέθεσε υπηρεσίες Συμβούλου επί της μελέτη και επίβλεψης του έργου της αποκατάστασης. Αντικείμενο των μελετών και εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν μάλιστα από τα διάφορα ευρήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των απαιτουμένων καθαιρέσεων, είναι ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά τα παρακάτω:

 • Έλεγχος επάρκειας και ενισχύσεις πατωμάτων για κατανεμημένο ωφέλιμο φορτίο 500kg/m²
 • Αντικατάσταση – προσθήκη μεσοπατώματος
 • Προσθήκη δύο μεταλλικών φρεάτων ανελκυστήρων και αντιστοίχων κλιμακοστασίων
 • Δυναμικός έλεγχος και ενισχύσεις πεσσών, καθώς και μανδυώσεις τοιχοποιιών
 • Προσθήκη νέων κατακόρυφων στοιχείων δυσκαμψίας (Μεταλλικών συνδέσμων – τοιχωμάτων Ω.Σ.) κ.λπ.

 

Λεπτομέρειες Έργου
 • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
 • Στάδια μελέτης : Έλεγχος Μελετών – Παρακολούθηση και Επίβλεψη (Τεχνική και Οικονομική) Έργου
 • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 250.000 €
 • Περίοδος Μελέτης : 07/2011- 03/2012
 • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Σπύρος Διβάρης – Νίκος Χιωτάκης
 • Στατική Μελέτη: Ορέστης Μπακάλμπασης – Θανάσης Τζιώγας