Έργα
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.   
Περιγραφή Έργου

Το υποκατάστημα εγκαταστάθηκε σε υπάρχον διώροφο κτίριο από ωπλισμένο σκυρόδεμα, επί της Οδού Ομήρου 5, κατασκευής της δεκαετίας του ’50 (πρώην υποκατάστημα ΙΚΑ). Στο κτίριο προσετέθη στατικά εξηρτημένος κόμβος κατακόρυφης επικοινωνίας (πυρήνας ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου) καθώς και εξ ολοκλήρου νέος τρίτος όροφος, αλλά και υπόγειο σε τμήμα της κάτοψης. Επίσης, κατασκευάστηκαν νέα τοιχώματα ακαμψίας και έγιναν γενικές και τοπικές ενισχύσεις – επεμβάσεις μετά από αντιμετώπιση του νέου ενισχυμένου δομικού φορέα ως ενιαίου συνόλου.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  «ΠΛΑΙΣΙΟ» COMPUTERS Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης μελέτη και Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 100.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  1990
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Κ. Καραδήμας & Συν/τες