Έργα
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενό μας αφορούσε στον υπολογισμό των μέσων σύνδεσης της τραπεζοειδούς λαμαρίνας των στεγών και των κασετών για τις όψεις έξι μεταλλικών κτιρίων.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :  Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : - €
  • Περίοδος Μελέτης :  11/2017 - 01/2018
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο