Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Περιγραφή Έργου

Η μελέτη αφορά στην ανέγερση ενός συγκροτήματος που θα στεγάσει τις πανεπιστημιακές λειτουργίες των τριών τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια περί τα 5.000 m2.  Το συγκρότημα διαιρείται σε τρία λειτουργικά και στατικά ανεξάρτητα κτίρια.

  1. Βιβλιοθήκη (διώροφο, 3 στατικά ανεξάρτητα τμήματα)
  2. Διδασκαλία – Εργαστήρια (διώροφο, 2 στατικά ανεξάρτητα τμήματα)
  3. Γραφεία καθηγητών (τριώροφο, 1 τμήμα)

Τα κτίρια 1 και 2 έχουν πρόβλεψη να γίνουν στο μέλλον και αυτά τριώροφα. Τα τρία βασικά λειτουργικά ανεξάρτητα τμήματα διατάσσονται μεταξύ τους κλιμακωτά ώστε να ενταχθούν στο εδαφικό επικλινές ανάγλυφο.

Μεταξύ τους προβλέπονται συνδετικά ανεξάρτητα κτίρια καθώς και εκτεταμένες κατασκευές έργων περιβάλλοντος χώρου (τοίχοι, δρόμοι προσπέλασης, parking αυτοκινήτων επισκεπτών κ.λπ.)

Ειδικά για τα έργα οδοποιίας, περιβάλλοντος χώρου καθώς και για τα τεχνικά έργα που προέκυψαν υπεγράφη ιδιαίτερη Σύμβαση μεταξύ των συμπραττόντων Γραφείων Μελετών και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου΄. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη - Μελέτη Εφαρμογής - Τεύχη Δημοπράτησης 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :1.866.500 €
  • Περίοδος Μελέτης : 25/02/2013 – 28/09/2015
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένη Μελέτη
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.
  • Η/Μ Μελέτη : ΑΛΚΩΝ Μελετητική Ε.Π.Ε.