Έργα
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Σ.Δ. ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Περιγραφή Έργου

Προμελέτη της νέας γέφυρας του ποταμού Κομψάτου η οποία μετατίθεται από τη σημερινή της θέση λόγω της χάραξης της νέας γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων,αλλά και προμελέτη των λοιπών Τεχνικών Έργων κατά μήκος της νέας χάραξης. Επίσης, μελέτη ενίσχυσης της θεμελίωσης της υπάρχουσας γέφυρας Κομψάτου. Το έργο της ενίσχυσης έχει ήδη υλοποιηθεί και έχει επισκευασθεί η θεμελίωση της μέχρι την ολοκλήρωση της νέας χάραξης και την κατασκευή της νέας γέφυρας Κομψάτου.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :ΟΣΕ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Προκαταρκτικές – Προμελέτη Γέφυρας Κομψάτου
  • Περίοδος Μελέτης :  11/2003 - 07/2013
  • Συγκοινωνιακή Μελέτη : Χ. Αλιμπέρτης - Ι. Μάζης
  • Περιβαλλοντική Μελέτη : Εδαφομηχανική Ερευνητική Α.Τ.Ε
  • Γεωτεχνικά : Εδαφομηχανική Ερευνητική Α.Τ.Ε