Έργα
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Περιγραφή Έργου

Το κτίριο ήταν ιδιοκτησίας της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε και κατασκευάστηκε το 1980. Μέχρι σήμερα το κτίριο είχε τηλεπικοινωνιακή χρήση αλλά μετά την αγορά του από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προορίζεται για πανεπιστημιακή χρήση. Πρόκειται να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες ανακαινίσεις και αλλαγές χρήσης, όπως επίσης και οι απαραίτητες προσθήκες ώστε να λειτουργεί πλέον σαν Πανεπιστημιακό εκπαιδευτήριο. Λόγω της αλλαγής χρήσης στο υπ’ όψη υπάρχον κτίριο έγινε μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας σύμφωνα με τις σύγχρονες διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ).

Η εταιρεία μας στο συγκεκριμένο έργο εκτελεί καθήκοντα εξωτερικού συμβούλου του Ο.Π.Α. που είναι ο αγοραστής του κτιρίου, επί των θεμάτων που σχετίζονται με την στατική μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης. Τη μελέτη αυτή εκπόνησε άλλη εταιρεία για λογαριασμό της ΟΤΕ-ESTATE. Με νέα σύμβαση τον Νοέμβριο του 2014 η εταιρεία μας ανέλαβε και την τεχνική παρακολούθηση ως προς τις Στατικές εργασίες του έργου. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  • Στάδια μελέτης : Εξωτερικοί Σύμβουλοι επί θεμάτων στατικής και αντισεισμικής μελέτης αποτίμησης και ενίσχυσης / Τεχνική παρακολούθηση κατασκευής  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 800.000€
  • Περίοδος Μελέτης :  01/2014 - 12/2015
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο 
  • Στατική Μελέτη: ΕΡΕΙΣΜΑ Ο.Ε.