Έργα
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΡΙΓΝΥ 1 ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ
Περιγραφή Έργου
Πρόκειται για παλαιό διατηρητέο εξωτερικά κτίριο ιδιοκτησίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελείται από ισόγειο, Α΄, Β΄, Γ΄όροφο και δώμα. Λόγω της επικινδυνότητας του κτιρίου τόσο για τους χρήστες όσο και για τους περαστικούς, αλλά και των στεγαστικών αναγκών του Πανεπιστημίου, κρίθηκε απαραίτητη η ανακατασκευή του διατηρητέου κτιρίου καθώς και η μέγιστη επιτρεπόμενη εκμετάλλευση του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
Το νέο κτίριο θα αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας περίπου 150m2, ισόγειο, 1ο , 2ο, 3ο επιφάνειας 190,56 m2 έκαστος και 4ο, 5ο όροφο από 149,67 m2 σε εσοχή.
Οι ως άνω εσοχές αποτελούν προσθήκες καθ’ ύψος επί του διατηρουμένου και ενισχυομένου κτιρίου και κατασκευάζονται από χάλυβα με σύμμεικτα πατώματα και δώμα.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • Στάδια μελέτης : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :634.357 €
  • Περίοδος Μελέτης : 31/01/2012 - 29/04/2015
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.
  • Η/Μ Μελέτη : Παπαδόπουλος Νικόλαος