Έργα
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ  
Περιγραφή Έργου

Κτίριο ιδιαίτερων απαιτήσεων με Μεγάλο Αμφιθέατρο από ωπλ. σκυρόδεμα και μεταλλικό «φουαγιέ» καθώς και μεταλλικοί «πύργοι» εκτόξευσης ύδατος («κανόνια») για την πυρόσβεση στον περιβ. χώρο. Επιφάνεια 9.800m² 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Δ.Ο.A. - ΑΤΕ ΓΝΩΜΩΝ – ΑΒΑΞ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς – Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 801.174 €
  • Περίοδος Μελέτης :  09/1991 - 05/1992
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: - Γιάννης Λακατάς - Σύνθεση και Έρευνα Ε.Π.Ε. 
  • Η/Μ Μελέτη: ΤΕΑΜ Μ/Η Ε.ΠΕ.