Έργα
ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΠΑΤΡΩΝ (ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ) 
Περιγραφή Έργου
Διδακτήρια, Εργαστήρια, Ξενώνες και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων μεγάλου ανοίγματος με φορείς από ωπλ. σκυρόδεμα επιφάνειας 13.200m².

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΟΑΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς - Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 586.941 €
  • Περίοδος Μελέτης : 03/1994 - 07/1994
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Κωστίκα Μυρτώ 
  • Η/Μ Μελέτη : Γιάννης Παπαγρηγοράκης & Σια Ο.Ε.