Έργα
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΤΟ Γ.Π.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" 
Περιγραφή Έργου

Κτίρια Νοσηλευτικών Μονάδων και Μ.Ε.Θ. από ωπλ. σκυρόδεμα, κατ’ επέκταση του υφισταμένου, συνολικής επιφάνειας 4.500m².
Η Στατική μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Α. & Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ – ΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (Λ. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ).

Λόγω έλλειψης πιστώσεων και μετά την έγκριση της Προμελέτης του συνόλου των προβλεπομένων έργων, το ενοποιημένο στάδιο παράδοσης ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ διαχωρίστηκε σε δύο φάσεις υλοποίησης.

Η Α΄ φάση περιέχει το νέο κτίριο Ν1 και η Β΄ φάση περιέχει το νέο κτίριο Ν2. Το τελευταίο χωρίζεται με τρεις αρμούς διαστολής σε τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα τμήματα , Ν2-1, Ν2-2, Ν2-3 και Ν2-4. Το κτίριο Ν2-2 αποτελεί το συνδετήριο τμήμα με την παλαιά υφισταμένη πτέρυγα. Εκτός από τα κυρίως έργα του νοσηλευτικού συγκροτήματος η μελέτη επεκτείνεται και στις νέες εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού όλου του Νοσοκομείου. Ο Βιολογικός Καθαρισμός εντάσσεται στα έργα Α΄ φάσης υλοποίησης.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ Γ.Π.Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη - Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης σε δύο φάσεις υλοποίησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.850.000 €
  • Περίοδος Μελέτης : 03/2000 - 05/2004 - 10/2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. - Ομάδα Μελετών Τ. Γαβρίλης ΚΑΙ Συν/τες Ε.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη : ΑΛΚΩΝ Μελετητική Ε.Π.Ε. - Γ. Σφέτσος