Έργα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ν.Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ  
Περιγραφή Έργου

Αποπεράτωση οικοδομικών και Στατικων εργασιών ως και τμήματος του περιβάλλοντος χώρου.

Περιλαμβάνονται: διατμηματικός διάδρομος Ω.Σ., κτίριο φυλακίου εισόδου Ω.Σ., μεταλλικά κλιμακοστάσια, πασσαλότοιχος μόνιμης αντιστήριξης, μεταλλικό πατάρι, μεταλλικό στέγαστρο, υπόγεια δεξαμενή πετρελαίου και νερού Ω.Σ επι πασσαλων, μεταλλική δεξαμενή υγρού οξυγόνου, ενισχύσεις πλακών Ω.Σ., κ.λπ. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. – ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Μελέτη αποπεράτωσης  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :  -
  • Περίοδος Μελέτης :  2002 – 2006
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο 
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Ι. Μουζάκης και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Ε.Π.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη: ΤΡΙΕΔΡΟΣ Μελετητική Ε.Π.Ε.