Έργα
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
Περιγραφή Έργου

Κτίρια από ωπλ. σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας 35.000m² θεμελιωμένα επί πασσάλων τριβής μέσω πλάκας στεγανολεκάνης.

Το όλο συγκρότημα αποτελείται από οκτώ (8) στατικώς ανεξάρτητα πολυόροφα τμήματα, ένα ανεξάρτητο ισόγειο καθώς και δύο επίσης ανεξαρτητοποιημένους με αρμό από τα κτίρια πυρήνες ανελκυστήρων – κλιμακοστασίων. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 2.748.301 €
  • Περίοδος Μελέτης :  09/1997 - 07/1999
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κ. Κυριακίδης  & Συνεργάτες Α.Ε. - Χάρρυ Κ. Μπουγεδέλης & Συν/τες Αρχιτέκτονες  Α.Ε. (Α.Ε.Τ.Ε.Ρ. Α.Ε.)
  • Η/Μ Μελέτη : Τρίεδρος Μελετητική Ε.Π.Ε.