Έργα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ"  
Περιγραφή Έργου

Πολυώροφη προσθήκη, κατ’ επέκταση του υφιστάμενου (ισόγειο και 5 όροφοι), από ωπλισμένο σκυρόδεμα με δύο υπόγεια ακτινολογικού συνολικής επιφάνειας 3.014m².

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη – Οριστική – Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 402.054 € 
  • Περίοδος Μελέτης :  01/1994
  • Κατάσταση Έργου : Το έργο δεν έχει χρηματοδοτηθεί.
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Δ. Κονταργύρης – Α. Λαμπάκης και ΣΙΑ ΑΤΕΜ "   
  • Η/Μ Μελέτη : Φραγκίσκος Κρίσπης / Αλεξόπουλος - Ασκητοπουλος Ε.Π.Ε.