Έργα
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Περιγραφή Έργου

Σχεδιασμός φέροντος οργανισμού νέας πτέρυγας κατ’ επέκταση υφιστάμενης, βάσει αντίστοιχης προκαταρκτικής Αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι προβλεπόμενοι καθαροί χώροι βάσει του κτιριολογικού προγράμματος – αναγκαίων γραφειακών και άλλων χώρων είναι: 2 υπόγεια βοηθητικής χρήσης 2200 μ2 έκαστο – ημιυπόγειο 2200 μ2 και 4 όροφοι υπεράνω Ισογείου 3100 μ2 έκαστος. Κατά την Αρχιτεκτονική προκαταρκτική μελέτη παρουσιάστηκε λύση με εμβαδόν κάλυψης τυπικού ορόφου (ίσου εμβαδού υπογείου & υπέργειων ορόφων) περίπου 3500 μ2 με ενδιάμεσο αίθριο φωτισμού. Εκπονήθηκε Στατική και αντισεισμική ανάλυση καθώς και αναλυτική προμέτρηση εκσκαφών – αντιστηρίξεων και υλικών φέροντος οργανισμού. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : J & P – ΑΒΑΞ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Στατική Προκαταρκτική Μελέτη Προσφοράς 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  04/10/2012 – 18-10-2012
  • Κατάσταση Έργου : Εκτελείται με Μελετες Εφαρμογής που εκπονήθηκαν από τον μελετητή του τελικού Αναδόχου
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Τάκης Γαβρίλης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.