Έργα
ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 
Περιγραφή Έργου

Μελέτη πτέρυγας αμφιθεάτρου – επιστημονικής βιβλιοθήκης – μονάδας τεχνητού νεφρού και προσθήκη ορόφου νοσηλευτικής μονάδας στο υπάρχον κτιριακό συγκρότημα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Η επέκταση απαρτίζεται από τέσσερα νέα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης γίνεται προσθήκη ενός ορόφου και ενίσχυση του υπάρχοντος διατμηματικού διαδρόμου. Συνδυασμός επιφανειακής με βαθιά θεμελίωση. Προσωρινή αντιστήριξη τύπου Βερολίνου. Το μεγαλύτερο κτίριο είναι τριώροφο με υπόγειο ορθογωνικής κάτοψης μήκους 35 m. ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο είναι διώροφο κυκλικής κάτοψης διαμέτρου 16 m.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε στατική μελέτη εφαρμογής μεταλλικής φέρουσας κατασκευής, για την ανάρτηση σκιαλυτικών λυχνιών και βραχιόνων χειρούργου αναισθησιολόγου, υπό την υφιστάμενη οροφή εκ σκυροδέματος των χειρουργείων Γ.Ν. Λαμίας. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : PLUS MEDICA ΕΠΕ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.600.000€
  • Περίοδος Μελέτης :  2007
  • Κατάσταση Έργου : Το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.
  • Η/Μ Μελέτη : ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Ε.