Έργα
ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»  
Περιγραφή Έργου

Προσθήκη νέας πτέρυγας στο «ΚΑΤ» για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. – BETAPLAN A.E.M.
  • Στάδια μελέτης : Μελέτη Δημοπράτησης 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :  1.250.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  2002
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο 
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: BETAPLAN Α.Ε.Μ. – Δ. Κονταργύρης