Έργα
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Περιγραφή Έργου

Το Νοσοκομείο Αγρινίου μελετήθηκε και κατασκευάστηκε με χρήση του τυποποιημένου – πρότυπου γεωμετρικά σχήματος που εφαρμόστηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ σε πολλές Νοσηλευτικές μονάδες ανά την Ελλάδα και έχει συνολική επιφάνεια περίπου 35.000 m².

Το όλο συγκρότημα έχει Φ.Ο. από ωπλισμενο σκυρόδεμα και αναπτύσσεται σε 15 στατικώς ανεξάρτητα τμήματα:

 • A1.: 1 Υπόγειο + 5 όροφοι (+ ένα μικρό κομμάτι)
 • Α2.: 1 Υπόγειο + 5 όροφοι (+ ένα μικρό κομμάτι)
 • Α3: 1 Υπόγειο + 5 όροφοι
 • Α4.: 1 Υπόγειο + 5 όροφοι
 • Α5.: 1 Υπόγειο + 5 όροφοι (+ ένα μικρό κομμάτι)
 • Β.: 1 Υπόγειο + 5 όροφοι (+ ένα μικρό κομμάτι)
 • Γ1.: 1 Υπόγειο +2 όροφοι
 • Γ2.: 1 Υπόγειο + 3 όροφοι
 • Γ3: 1 Υπόγειο + 2 όροφοι
 • Γ4: 1 Υπόγειο + 3 όροφοι
 • Γ5: 1 Υπόγειο + 3 όροφοι
 • Γ6α: 1 όροφος (ισόγειος)
 • Γ6β: 1 όροφος (ισόγειος)
 • Δ: 1 Υπόγειο
 • Ε: 1 όροφος (ισόγειος)

Τα Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Β, έχουν πρόβλεψη ενός μελλοντικού ορόφου. Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάζονται επίσης μία σειρά έργων από Ω.Σ. που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της χωροταξικής μελέτης. Τα έργα αυτά είναι, κυρίως τοίχοι αντιστήριξης και οδοποιία.

Η θεμελίωση σε αντίθεση με το αντίστοιχο Νοσοκομείο Πύργου που περιγράφεται στην σχετική σελίδα, είναι συμβατική και υλοποιείται μέσω διασταυρούμενης εσχάρας δύσκαμπτων πεδιλοδοκών. 

Λεπτομέρειες Έργου
 • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. - ΕΡΓΑΣ Α.Ε.
 • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής 
 • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 4.000.000 €
 • Περίοδος Μελέτης :  01/2004 – 07/2004
 • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο 
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μελετητική - Γραφείο Μελετών Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Ε.Π.Ε.
 • Η/Μ Μελέτη: C & M Enginnering Α.E.