Έργα
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ NAVARINO DUNES, COSTA NAVARINO 
Περιγραφή Έργου
Πρόκειται για συμπληρωματικά έργα στο Navarino Dunes . Πιο συγκεκριμένα, μας ανατέθηκε η πλήρης μελέτη για 2 όμοιες εξέδρες καθώς και για τον πύργο του ναυαγοσώστη, στην παραλία.
Η κατασκευή των εξεδρών αποτελείται από 4 επίπεδα, τη θεμελίωση, το δάπεδο, το δώμα και τη στέγη και έχει φέροντα οργανισμό από γαλβανισμένο εν θερμώ δομικό χάλυβα ποιότητας S275.
Μεταξύ θεμελίωσης και δαπέδου, διατάσσονται υποστυλώματα ΗΕΑ220 σε κάνναβο 2.1m, τα οποία θεμελιώνονται, μέσω μεταλλικών αγκυρίων, σε προκατασκευασμένα πέδιλα.
Στη στάθμη του δαπέδου αναπτύσσονται δοκοί ΗΕΑ140 και στις 2 διευθύνσεις, οι οποίες συνδέουν όλα τα παραπάνω υποστυλώματα., σε μια συνολική κάτοψη 12.6 Χ 21 = 265m2 περίπου. Πάνω από το δάπεδο, τα υποστυλώματα ελαττώνονται και συνεχίζουν πια σε κάνναβο 4.2m και επενδύονται με φλοιούς ξύλου.
Σε τμήμα της κάτοψης, επιφάνειας περίπου 120m2, υπάρχει ένα ελαφρώς κεκλιμένο δώμα, όπου τοποθετείται ο Η/Μ εξοπλισμός. Στο επίπεδο αυτό δημιουργούνται πλαίσια με διαμήκεις οριζόντιες και εγκάρσιες κεκλιμένες δοκούς ΗΕΑ180.
Η απόληξη των υποστυλωμάτων προβλέπεται στο επίπεδο της στέγης. Ακριβώς πάνω από αυτά υπάρχουν δοκοί, δημιουργώντας και πάλι πλαίσια σε 2 διευθύνσεις. Οι διαμήκεις δοκοί είναι διατομής ΗΕΑ160, ενώ οι εγκάρσιες ΗΕΑ100.
Περιμετρικά στη στέγη υπάρχει δικτυωματική δοκός τύπου Vierendeel από κοιλοδοκούς. Επιπροσθέτως, στις 2 μικρές πλευρές, οι ορθοστάτες συνδέονται από οριζόντια μέλη, μέσω των οποίων τεντώνονται τα υφάσματα, που προβλέπονται στην αρχιτεκτονική μελέτη. Για τον ίδιο λόγο εκεί τοποθετούνται οριζόντιες λάμες με οπές, μέσα στις οποίες θα περνάνε τα σχοινιά, αλλά και ντίζες στα κάτω πέλματα για την προένταση των τελευταίων.
Ο πύργος του ναυαγοσώστη είναι μια ξύλινη κατασκευή με 4 υποστυλώματα-κορμούς διαμέτρου Φ20cm, τα οποία εδράζονται σε προκατασκευασμένο ενιαίο πέδιλο ω.σ. διαστάσεων 1.9Χ1.9Χ0.3m. Το τελευταίο τοποθετείται σε βάθος 1.1m εντός της άμμου. Δημιουργούνται ξύλινα πλαίσια δύο διευθύνσεων σε 2 επίπεδα: Στο δάπεδο όπου θα στέκεται ο ναυαγοσώστης υπάρχουν δοκοί 9Χ11 ή 9Χ9cm. Στο επίπεδο της στέγης, από την οποία θα αναρτώνται κατακόρυφα υφάσματα σκίασης, όμοια με αυτά των εξεδρών, τα υποστυλώματα πλαισιώνονται με δοκούς 9Χ9cm.
 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :  Πλήρης μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 04/2011-05/2011
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Υδραυλική Μελέτη : Κ-STUDIO ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ο.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη  : ΤΡΙΕΔΡΟΣ Μελετητική Α.Ε.