Έργα
ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
Περιγραφή Έργου

Νέο Κτίριο Μουσείου ιδιαίτερου αισθητικού αποτελέσματος με χώρους εκθεμάτων μεγάλου ανοίγματος όπου οι οροφές προβλέπονται μεταλλικές. Υφίστανται, πλην των άνω και διάφοροι χώροι  εργαστηρίων, κοινού, αποθηκών και άλλοι συνολικής επιφάνειας 5.230m². 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΥΠ.ΠΟ Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη - Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής - Τεύχη Δημοπράτησης  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 3.400.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  2004 - 2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Θεοφάνης Μπομπότης & Συν/τες Α.Ε. Αρχιτέκτονες Ε.Π.E.
  • Η/Μ Μελέτη: Α. Πανταζής & Συνεργάτες Α.Ε. Μελετών και Πληροφορικής