Έργα
ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
Περιγραφή Έργου

Νέο Κτίριο Μουσείου με χώρους εκθεμάτων μεγάλου ανοίγματος όπου οι οροφές προβλέπονται μεταλλικές αλλά και λοιπούς χώρους αποθηκών, εργαστηρίων, κοινού και άλλους συνολικής επιφάνειας 2.500m². Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής υπεγράφη Συμπληρωματική Σύμβαση και η μελέτη επεκτάθηκε και στα Έργα Περιβάλλοντος χώρου καθώς και στην κυκλοφοριακή σύνδεση του Μουσείου με το οδικό επαρχιακό δίκτυο (Κόμβος Αμπελούζου) 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΥΠ.ΠΟ Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη - Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής - Τεύχη Δημοπράτησης  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 2.010.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  2004 - 2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Χάρρυ Κ. Μπουγαδέλλης & Συν/τες Αρχιτέκτονες Α.Ε. 
  • Η/Μ Μελέτη: ΤΡΙΕΔΡΟΣ Μελετητική Ε.Π.Ε.