Έργα
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Περιγραφή Έργου

Κτίρια από Ω.Σ. με στέγαση των αιθουσών των εκθεμάτων από μεταλλικούς φορείς ιδιαίτερων γεωμετρικών απαιτήσεων. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – Αμφιθέατρο σε πρόβολο. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ΟΤΜΕ Α.Ε. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΥΠ.ΠΟ Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη - Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής - Τεύχη Δημοπράτησης  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 3.028.613€
  • Περίοδος Μελέτης :  12/1989 – 12/1992
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Πέτρος Φωτιάδης
  • Η/Μ Μελέτη: Α. Πανταζής & Συνεργάτες Α.Ε. Μελετών και Πληροφορικής