Έργα
ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Περιγραφή Έργου

Νέο κτίριο από ωπλισμενο σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας 5.300m2. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης μελέτη κτιριακού  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 691.423 €
  • Περίοδος Μελέτης :  1997 - 1998
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο 
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΔΛΠ Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών Μιχαήλ Δωρής – Όλγα Λαμπριανίδου – Ευστράτιος Πανταβός» Ε.Ε. – Ανδρομάχη Δαμαλά
  • Η/Μ Μελέτη: Α. Πανταζής & Συνεργάτες Α.Ε. Μελετών και Πληροφορικής