Έργα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΜΗΛΟ
Περιγραφή Έργου

Μελέτη τμήματος ευρύτερου αναπτυξιακού τουριστικού έργου. Σ’ αυτή τη φάση η μελέτη αφορά σε 10 ανεξάρτητες μικρές εξοχικές κατοικίες πλήρως ενταγμένες στο κεκλιμένο εδαφικό ανάγλυφο ως υπόσκαφες. Ο φέρων οργανισμός τους είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι εξωτερικοί τοίχοι πλήρωσης από φυσικό λίθο. Αυτή την χρονική περίοδο κατασκευάζονται 4 εξ αυτών.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΙΔΙΩΤΗΣ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  07 /2013 – 11/2014 και 11-12/2015
  • Κατάσταση Έργου :Υπό κατασκευή
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Γραφείο Κοκκίνου+ Κούρκουλας και συνεργάτες
  • Η/Μ Μελετη : ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Ε.Π.Ε.