Έργα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για νέο κτιριακό συγκρότημα, που αποτελείται από κτίριο παραλαβής/αποστολής, κτίριο αποθηκών και κτίριο γραφείων. Το κτίριο παραλαβής/αποστολής είναι διώροφο μεταλλικό κτίριο κάτοψης περίπου 1800 m2 με το δάπεδο του ορόφου να είναι σχεδιασμένο για φορτίο 2000 κg/m2. Το κτίριο των αποθηκών αποτελείται από 2 στατικώς ανεξάρτητα μονώροφα μεταλλικά κτίρια ανοίγματος 24m και συνολικής επιφάνειας 6300 m2 περίπου.

Τέλος, το κτίριο γραφείων είναι συμβατικό 4ώροφο κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο αντικείμενό μας συμπεριλαμβανόταν ο ποιοτικός έλεγχος σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο φορέα Swiss Approval, ο υπολογισμός των κρίσιμων θερμοκρασιών για κάθε μέλος για τη μείωση του κόστους της πυροβαφής, οι στηρίξεις της επικάλυψης και της πλαγιοκάλυψης και ο στατικός υπολογισμός των υδρορροών.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης μελέτη και επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 4 εκ € περίπου
  • Περίοδος Μελέτης : 04/2018 – 04/2019
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κ. Κυριακίδης και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Α.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη: Γρ. & Μ. Καφετζόπουλος