Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 
Περιγραφή Έργου

Νέος σταθμός αναχωρήσεων αφίξεων των πλοίων High Speed στο λιμάνι Λαυρίου, έκτασης περίπου 2750 τετρ.μέτρων. Περιλαμβάνει δύο διώροφα κτίρια από ωπλισμένο σκυροδέμα. Τα κτίρια βρίσκονται σε απόσταση περίπου έντεκα μέτρων. Μεταξύ τους δημιουργείται χώρος στον οποίο βρίσκονται κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας και γέφυρες εποικοινωνίας των δύο κτιρίων με φορέα από κοιλοδοκούς. Ο χώρος καλύπτεται από μεταλλικό στέγαστρο οκτακοσίων σαράντα τετρ.μέτρων σε ανάπτυγμα. 'Oλο το σύμπλεγμα εδράζεται σε ενιαία θεμελίωση. Ο φορέας της θεμελίωσης είναι σχάρα κεφαλοδοκών με πασσάλους.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Γ.Γ.Δ.Ε/ Γ.Δ.Σ.Ε./Δ4
  • Στάδια μελέτης :   Προμελέτη - Οριστική - Εφαρμογής & Τεύχη Δημοπράτησης 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.400.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  06/2008 - 10/2009
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μελετητική- Γραφείο Μελετών Αλ. Τομπάζη ΕΠΕ
  • Η/Μ Μελέτη :  Elxis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί