Έργα
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ  
Περιγραφή Έργου

- Κτίρια από ωπλ. σκυρόδεμα με προεντεταμένους φορείς μεγάλων ανοιγμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. αίθουσα bowling)
- Εσωτερικές επεμβάσεις στο διατηρητέο για την κατασκευή αιθουσών κινηματογράφων
- Θεμελίωση με πασσάλους
Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ΒΑΣΙΣ Σ.Υ.Σ.Μ. Α.Ε. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (όμιλος ΓΕΚ)
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη - Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  10/2003 – 12/2004
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο 
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: 3Δ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 
  • Η/Μ Μελέτη: Π. Ζαννής - Ι. Ζαννής