Έργα
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΥΤΗΡΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
Περιγραφή Έργου

Δομοστατική μελέτη χαλύβδινης στέγης κλειστού κολυμβητηρίου-γυμναστηρίου. Η μεταλλική στέγη αποτελείται από 6 ζευκτά τύπου-Ν (Pratt) ανοίγματος 35 μέτρων, που εδράζονται σε στύλους από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα ζευκτά ενώνονται μεταξύ τους με διαμήκη μέλη, τόσο στο άνω όσο και στο κάτω πέλμα, για τη μείωση του μήκους λυγισμού, κυρίως του άνω πέλματος σε φορτία βαρύτητας, αλλά και του κάτω, κατά την υποπίεση του ανέμου. Όλες οι διατομές είναι κοίλες δοκοί.

Για την επικάλυψη χρησιμοποιήθηκε τραπεζοειδής μεταλλότυπος ύψους 100mm. Το προφίλ αυτό ήταν αυτοφερόμενο για τα φορτία σχεδιασμού για άνοιγμα 5m. Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτήθηκαν τεγίδες, καθώς οι μεταλότυποι εδράστηκαν απευθείας στα ζευκτά.

Ο σχεδιασμός εξασφάλισε τη διαφραγματική λειτουργία της στέγης, η οποία έδωσε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της μεγάλης δυσκαμψίας των τοιχωμάτων στα άκρα της κάτοψης. Λόγω της μεγάλης δυσκαμψίας της λαμαρίνας, η διαφραγματοποίηση αυτή επετεύχθη χωρίς την ενσωμάτωση αντιανεμίων.


 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - ERGOMAR
  • Στάδια μελέτης : Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και υποστήριξη στη φάση κατασκευής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : - 100.000 € (φορέας στέγης)
  • Περίοδος Μελέτης : 04/2021-08/2021 
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο