Έργα
ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για νέο κτίριο επιφάνειας 3.700 τ.μ στο οποίο θα στεγαστεί το Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης (ΕΟΟ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ανέγερση του Κέντρου Βιοαπεικόνισης και Όρασης προβλέπεται να γίνει σε ιδιόκτητο οικόπεδο, στο όριο του νοτίου τμήματος του ακινήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, βορειοδυτικά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Ο στατικός φορέας είναι συνήθης, αποτελείται από πλαίσια, με κολώνες τοιχία δοκούς και πλάκες. Το κτίριο απαρτίζεται από 4 στατικώς ανεξάρτητα τμήματα. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :2.000.000 €
  • Περίοδος Μελέτης : 03/2021 - σήμερα
  • Κατάσταση Έργου :  Υπό έκδοση οικοδομικής αδείας
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αρχιτεκτονική Ε.Π.Ε., Π. Γραμματόπουλος - Χρ. Πανουσάκης
  • Η/Μ Μελέτη : Εμπειρία Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.