Έργα
Κ.Ε.Δ.Υ. & Ε.Κ.Ε.Υ. (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΣΤΗ ΒΑΡΗ
Περιγραφή Έργου
Τριώροφα κτίρια από μέταλλο με σύμμικτα δάπεδα (Χάλυβας – ωπλ. σκυρόδεμα). Σεισμικές ακαμψίες στα άκρα από τοιχώματα ωπλ. σκυροδέματος. Ειδικός έλεγχος διαφραγματικής λειτουργίας των λεπτών σύμμικτων πλακών.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. / IMPREGILO S.P.A
  • Στάδια μελέτης :Πλήρης μελέτη κτιριακού
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.173.881 €
  • Περίοδος Μελέτης : 02/1998 – 06/1998
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Τάκης Σ. Γαβρίλης & Συν/τες  Ε.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη : ΑΚΤΕΡ Ε.Π.Ε.