Έργα
ΔΥΟ ΔΙΩΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ   
Περιγραφή Έργου

Δίδυμη κατοικία με φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Υπάρχει κοινή πισίνα στον περιβάλλοντα χώρο. Το έργο βρίσκεται στη θέση Καμπάση Γουβιών.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  RESDE DPM AE
  • Στάδια μελέτης :   Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Εφαρμογής, Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 350.000 €
  • Περίοδος Μελέτης : 09/2005- 06/2007
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Zoumboulakis Architects