Έργα
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΑΤΤΙΚΗ 
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για κατοικία, συνολικής επιφάνειας ανωδομής 1000 τ.μ. με κολυμβητική δεξαμενή, υπόγειο, ισόγειο, όροφο από οπλισμένο σκυρόδεμα και μικτό φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα στο κτίσμα δώματος. Κτίριο με ιδιόμορφο στατικό φορέα, που αναδεικνύει το εμφανές λευκό σκυρόδεμα και τη μονολιθικότητα του.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ιδιώτης
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 500.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  06/2018 –11/2019
  • Κατάσταση Έργου : Υπό Δημοπράτηση
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  K- Studio
  • Η/Μ Μελέτη: ConAp