Έργα
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ 
Περιγραφή Έργου

Το έργο βρίσκεται επί του επαρχιακού δρόμου Βολισσού Παρπαριάς, στο Δήμο Αμάνης της Χίου, σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ (α=0,24). Το υπάρχον κτίσμα είναι διώροφο, πέτρινο, με πάχος τοιχοποιίας 45-60cm, με ξύλινη στέγη, κάτοψης 60m2. Η αρχιτεκτονική πρόταση προέβλεπε την επισκευή του υφισταμένου και την προσθήκη άλλων 120m² στην τυπική κάτοψη κάθε ορόφου.

Οι στατικές επεμβάσεις στο υφιστάμενο ήταν οι εξής: προσθήκη μονόπλευρου ή αμφίπλευρου μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος, αποκατάσταση ρωγμών μεγάλου εύρους, διάνοιξη ανοιγμάτων επί της υφισταμένης λιθοδομής, αντικατάσταση της στέγης κ.ά.

Το νέο τμήμα μελετήθηκε από περιμετρική διαζωματική τοιχοποιία και ενδιάμεσα πλαίσια δοκών – στύλων ωπλισμένου σκυροδέματος με δικλινή ξύλινη στέγη χωρίς ελκυστήρες.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ιδιώτης
  • Στάδια μελέτης : Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :-
  • Περίοδος Μελέτης : 09/2007 – 10/2007
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Μυρτώ Κωστίκα – Χρυσή Πετρίδου