Έργα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ    
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για τρία λειτουργικώς ανεξάρτητα ισόγεια κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, πολυγωνικής κάτοψης, στατικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η σύνδεσή τους γίνεται στο επίπεδο της θεμελίωσης -οροφής υπογείου του ανάντη κτιρίου, που συμπίπτει με την οροφή ισογείου του κατάντη κτιρίου.

Χαρακτηριστικό της κατασκευής, το οποίο έχει κληρονομηθεί από το κεκλιμένο ανάγλυφο του οικοπέδου, είναι ότι η οροφή του κάθε κατάντη ευρισκομένου κτιρίου είναι βεράντα του ανάντη. Σε αυτή την βεράντα προβλέπεται ιδιόκτητη πισίνα για την κάθε κατοικία .

Το δώμα της σε υψηλότερο επίπεδο ευρισκόμενης κατοικίας, προβλέπεται φυτεμένο.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ιδιώτης
  • Στάδια μελέτης :   Προμελέτη, Οριστική Μελέτη Αδείας , Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 250.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  08/2019 – 01/2020
  • Κατάσταση Έργου : Αναμένεται έναρξη κατασκευής
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  DZA Architects
  • Η/Μ Μελέτη: Γιώργος Καρβούνης