Έργα
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ
Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενό μας ήταν η μελέτη αποτίμησης ( έλεγχος στατικής επάρκειας ) ξύλινου στεγάστρου εστιατορίου ξενοδοχείου. Ο ξύλινος φορέας είχε κατασκευαστεί το 2000 και έχει μια επιφάνεια περίπου 610 m2 σε κάτοψη. Πρόκειται για πολύπλοκη κατασκευή, τόσο στη γεωμετρία όσο και στον τύπο του στατικού φορέα. Αποτελείται από επιμέρους δικλινή, τετρακλινή, αλλά και οκτακλινές κεντρικό κτήμα. Αρχικά έγινε αυτοψία στο έργο, κατά τη διάρκεια αυτής έλαβε χώρα και αποτύπωση της γεωμετρίας και των διατομών του φορέα. Βάσει της αποτύπωσης πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη ανάλυση στο πρόγραμμα STAAD.Pro της Bentley. Ακολούθησε διαστασιολόγηση βάσει του Ευρωκώδικα 5 των ξύλινων διατομών στο λογισμικό Woodexpress της Runet.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΙΔΙΩΤΗΣ
  • Στάδια μελέτης : Μελέτη αποτίμησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  11/2014-12/2014
  • Κατάσταση Έργου :-