Έργα
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΒΕΤ – ΙΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Περιγραφή Έργου

 Κτίρια από ωπλ. σκυρόδεμα πολύ μεγάλων διαστάσεων (π.χ. 70x70) ιδιαιτέρων απαιτήσεων με χώρους μεγάλων ανοιγμάτων (Αμφιθέατρο). Επιφάνεια 30.000m².

Λεπτομέρειες Έργου

Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης: ΙΤΕ ΚΡΗΤΗΣ – Α.Τ.Ε. ΓΝΩΜΩΝ
Στάδια μελέτης: Οριστική Μελέτη Προσφοράς – Μελέτη Εφαρμογής
Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 880.411 €
Περίοδος Μελέτης: 11/1989 - 11/1989
Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Καθηγητής Π. Κουλέρμος – Κωστίκα Μυρτώ
Η/Μ Μελέτη: ΤΕΑΜ Η/Μ