Έργα
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟN
Περιγραφή Έργου

 - Κτίριο από ωπλ. σκυρόδεμα με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων.

- Προσωρινή αντιστήριξη με την μέθοδο ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη – Οριστική – Εφαρμογής & Τεύχη Δημοπράτησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 790.000 €
  • Περίοδος Μελέτης : 10/2003 – 11/2004
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΕΛ. Αγριαντώνη Φάρρου
  • Η/Μ Μελέτη : ΤΡΙΕΔΡΟΣ Μελετητική Ε.Π.Ε.