Έργα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για προσθήκες 2 ανεξάρτητων κτιρίων στο υφιστάμενο συγκρότημα του Δ.Κ.Θ. Αποτελείται από υπόγειο-ισόγειο και τέσσερις υπέρ το ισόγειο ορόφους. Η συνολική επιφάνειά του, συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου, είναι τάξης 10.400m2. Η χρήση, συμπληρωματική αυτής του όλου συγκροτήματος, αφορά σε γραφεία ιατρών και εξεταστήρια, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία ογκολογικού τμήματος, καθώς και μονάδας τεχνητού νεφρού.

Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τη θεμελίωση του κυρίως κτιρίου αποτελεί γενική κοιτόστρωση πάχους 1.0m. Η οροφή του υπογείου και ισογείου αποτελείται από συμπαγείς πλάκες φερόμενες από δοκούς πλαισιωμένες επί στύλων και τοιχωμάτων. Αντίθετα, οι πλάκες οροφής των Α,Β και Γ ορόφων είναι συμπαγείς ,άνευ δοκών, πάχους 35 εκ., για την διευκόλυνση των Η/Μ διελεύσεων. Οι πυρήνες κατακόρυφης επικοινωνίας χωροθετήθηκαν σε στοχευμένες θέσεις της περιμέτρου, ούτως ώστε να επιτευχθεί ελαστική συμμετρία του φορέα. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής, Τεχνική Παρακολούθηση 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 3.500.000
  • Περίοδος Μελέτης :  05/2021 – 06/2022
  • Κατάσταση Έργου : Υπό κατασκευή
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΑΣ.Π.Α. Α.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη: Στέλιος Αλεξανδράκης