Έργα
THE BAY COURSE GOLF CLUB HOUSE 
Περιγραφή Έργου

Κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφολογίας, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, συνολικής επιφανείας 3.500 m2 περίπου, ως υπόσκαφο. Ουσιαστικά πρόκειται για κατασκευή με τη μέθοδο εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut and cover), στο δώμα της οποίας υλοποιείται επίχωση και φύτευση, που αποκαθιστά το φυσικό ανάγλυφο της επικλινούς περιοχής στην οποία το κτίριο χωροθετείται.

Κατασκευάζεται από ωπλισμένο σκυρόδεμα με συμπαγείς πλάκες, μονολιθικά συνδεδεμένες με δοκούς, σημαντικών, κατά την εγκάρσια έννοια ανοιγμάτων. Οι τελευταίες πλαισιώνονται και στις δύο διευθύνσεις με τα κατακόρυφα στοιχεία (στύλους και τοιχώματα).

Προκειμένου να αποφευχθεί ένας τουλάχιστον εγκάρσιος αρμός διαστολής στο “σώμα” του κυρίως κτιρίου, αντιμετωπίστηκαν κατά τη στατική ανάλυση και εντάσεις καταναγκασμού, μειωμένες βέβαια, λόγω του υπόγειου χαρακτήρα του έργου.

Το όμορο, μονώροφο κτίριο Η/Μ, απομονώνεται από το κυρίως κτίριο, μέσω σεισμικού αρμού.

Η θεμελίωση γενικά προβλέπεται με συμπαγή πλάκα γενικής κοιτόστρωσης.

Το κτίριο συμπληρώνεται με σημαντικά έργα στον περιβάλλοντα χώρο.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.500.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :   2014 - 2019
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΑΕΤΕΡ Αρχιτέκτονες Χάρρυ Μπουγαδέλης & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Α.Ε.  
  • Η/Μ Μελέτη : KHM O.E.