Έργα
ΓΕΦΥΡΑ Τ2Ν ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Σ.Γ.Υ.Τ.
Περιγραφή Έργου

Άνω Διάβαση Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων της Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης στην περιοχή της Κατερίνης. Η γέφυρα είναι 3 ανοιγμάτων. Το συνολικό άνοιγμα είναι 67,38μ. και ο φορέας αποτελείται από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς με πλάκα καταστρώματος από Ω.Σ.

Μελετήθηκε για λογαριασμό του Αναδόχου κατασκευής (ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.) σε συνεργασία με το γραφείο Στατικών Μελετών ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ ΕΥΔΕ /ΠΑΘΕ
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική (τελικό στάδιο)
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :  646.022 €
  • Περίοδος Μελέτης :  09/2000 - 12/2000