Έργα
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ Γ5 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4.125 ΠΑΝΑΓΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ
Περιγραφή Έργου

Προεντεταμένη Γέφυρα της Εγνατίας Οδού διπλού κλάδου συνολικού ανοίγματος 111.50m (τρία ανοίγματα) για τον ένα κλάδο και 73.50m (δύο ανοίγματα) για τον δεύτερο. Ο φορέας αποτελείται από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς ανοίγματος 34.50m με πλάκα καταστρώματος από Ω.Σ.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική (τελικό στάδιο)
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :3.000.000,00 €
  • Περίοδος Μελέτης :  12/2002 - 09/2004